Till och med Panna tyckte det var kallt i Sverige.