Aloe vera-plantan från Pippo på Sicilen kände sig bortkommen i snön.