Nej, detta är Peters och inte hunden Pannas bortklippta hår efter hemkomsten.