Det var 5 centimeters frigångnärvårbil skulle dras upp på bärgarbilens flak. Men det räcker ju;-))