Den nya entrén och hallen till vänster, och det nya badrummet till höger.