Sedan tömdes sommarstugan på gamla garderober, och en del innerväggar togs bort.